Faciliteren is organisatieverandering makkelijker maken
ant16 png

Dé facilitator voor beweging en betrokkenheid

Herken je dit? Veel veranderingen en projecten verlopen stroperig en traag. Mensen vergaderen veel, werken hard en toch heb je het gevoel: het zit er in, maar het kan anders, sneller en beter.

Je zoekt met je team of organisatie naar positieve beweging, energie, betrokkenheid en concreet resultaat. Je hebt dan veel aan een professionele, ervaren facilitator. Iemand die zorgt voor het ontwerp en de begeleiding van inspirerende werkbijeenkomsten. Een neutrale begeleider die óók inzet op het borgen van het resultaat.

Ik faciliteer verandering in jouw organisatie.
Bel me voor

verandering

Faciliteren is ruimte geven aan verandering

Antoinette als facilitator: werkwijze

Faciliteren betekent letterlijk ‘makkelijk maken’, verbinden. Dat is precies mijn rol. Ik ben de neutrale buitenstaander die het proces op mensgerichte wijze begeleid.

Met mij haal je een gepassioneerde inspirator, veranderaar en zeer ervaren facilitator in huis. Ik geloof dat organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan. Vanuit die gedachte ontwerp ik in co-creatie met jou een doordacht, uitdagend maatwerkprogramma.

Het is mijn passie om mensen en teams te laten focussen en zich persoonlijk verantwoordelijk te voelen voor het resultaat en de gemaakte afspraken. Ik ga met de deelnemers op zoek naar de passie en het (werk)plezier die zorgen voor een gedragen oplossing.

Lees hier waarom mijn workshops succesvol zijn

Uiteraard bespreken we in de voorbereiding alles wat nodig is voor een succesvolle bijeenkomst.

Voorbereiding van de workshop

Het programma heeft een duidelijke hoofdvraag, een gezamenlijk belang en een inhoudelijk en interactief doel. We kijken naar de deelnemers, wat zij nodig hebben en welke werkvormen bij het geheel passen.

Mijn rol in de workshop

Mijn rol in de groep is die van gids. Mijn mening is niet van belang, ik stel me neutraal op en ik stimuleer ieders inbreng, omdat die per definitie waardevol is.

De workshop

Ik begeleid de deelnemers, zorg voor een warme entree, een helder programma, de juiste werkvormen voor het juiste vraagstuk en een samenvattende afsluiting. En ik ga dynamisch om met alles wat er tussentijds onverwachts gebeurt.

Dynamiek in de workshop

  • In de bijeenkomst(en) creëer ik een veilige setting en positieve sfeer met respect voor ieders mening. Alle kennis en wijsheid zit in de groep, die boor ik aan.
  • Met actieve werkvormen ontstaat inzicht en doorbreek ik patronen.
  • Emoties, spanningen en conflicten leid ik in goede banen. Als facilitator houd ik de gesprekken scherp, stel prikkelende vragen en houd de deelnemers betrokken en energiek.
  • Door reflectie en samenwerking ontdekken mensen hun eigen potentieel om het vraagstuk te helpen oplossen.

Meer weten?

Lees in mijn portfolio over concrete projecten die ik voor (overheids)bedrijven mocht begeleiden. Alvast wat voorbeelden van succesvolle opdrachten:

Faciliteren fusie in den haag