Coach voor persoonlijk leiderschap en werkplezier
coaching 2

Persoonlijke coaching: jouw vragen, jouw antwoorden

In drukke tijden komt echte aandacht voor jezelf vaak in het gedrang. Je werkt op de automatische piloot en rent maar dóór. Het voelt niet goed, maar er is geen tijd om te reflecteren, bewust na te denken en jezelf essentiële vragen te stellen. Vroeg of laat stapelen ontevredenheid, het gevoel van ‘is dit het nou’ of zelfs stress zich op. Als mens en als werknemer is dít het punt om naar jezelf te kijken, jezelf vragen te stellen. En met de antwoorden ook echt iets te doen. Werk aan de winkel! Als coach help ik je hiermee.

Wat is het resultaat?

Coaching leidt tot nieuw inzicht, nieuw gedrag, nieuwe vaardigheden, nieuwe overtuigingen, betere inzicht in wie je bent, wat je wilt en hoe je daar komt. Uiteindelijke zorg je hiermee zélf voor een gelukkiger en succesvoller (werk)leven. Een coach helpt je, ondersteunt je, begeleidt je met de vragen die spelen in jouw leven. Het is intensief en je eigen motivatie en inzet bepalen je eigen succes.

Antoinette Middeldorp

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg

Coaching helpt je écht verder

Het begrip coaching is afkomstig uit het Frans en verwees oorspronkelijk naar het besturen van een koets of wagen waarmee een gewaardeerd persoon werd vervoerd van waar hij was naar waar hij wil zijn.

Het Groot Coachboek – Sasja Dirkse en Angela Talen

In het intake gesprek maken we kennis. We doen een eerste analyse van je leer- of coachvraag.

  1. Wederzijds maken we de inschatting of we een klik hebben. Voor jou is het belangrijk dat je vertrouwen hebt in mijn expertise en begeleiding om alles er uit te (willen) halen wat er in zit.
  2. We onderzoeken de leer- of coachvraag, de context en de achtergrond van de vraag, checken het commitment (ben je bereid te experimenteren met ander gedrag) en bespreken je leerbaarheid.
  3. We formuleren de doelstelling en het gewenste resultaat, bespreken de wederzijdse rolverwachtingen en maken afspraken over het coachingstraject (lengte en duur).
  4. Ook kan de opdrachtgever of leidinggevende bij de start aanwezig om zijn of haar verwachtingen aan te geven. Hij of zij kan misschien bijdragen aan punten waarin jij kunt ontwikkelen. Deze openheid en afstemming van denkbeelden is belangrijk om de wederzijdse verwachtingen over het traject te helder te maken.

Afhankelijk van je coachvraag kiezen we een methodiek die het beste bij jou past.

  • Insights Discovery geeft je op een aansprekende manier inzicht in je eigen reacties en gedrag én dat van anderen. We werken aan de onderdelen in jouw profiel die raken aan je leer- of coachvraag.
  • Het 6V model van coaching gaat over de zes fasen van ontwikkeling waar een coachee tijdens een proces door heen gaat. Verheldering – Verdieping – Verbinden – Verwerven – Veranderen – Verankeren.
  • Oplossingsgericht coachen: in 7 stappen werken we naar de oplossing.

Een coach kan duwen, overtuigen, motiveren of confronteren maar de coachee moet wél willen leren en zélf in beweging komen. Ik laat iemand zelf de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leerproces. Of iemand dat doet hoor ik terug in het taalgebruik (moeten, toon van terughoudendheid, klagend, vragen) of zie ik aan de lichaamshouding. Ik vraag door en sta vaak stil bij de coachvraag om te onderzoeken of de coachee echt wil leren om zijn probleem op te lossen.

Ben jij gemotiveerd om inzicht te krijgen in jezelf en te werken aan meer levens- en werkplezier?

Mail of bel me, of stuur een WhatsApp voor een afspraak.