Topspin

Mobiliteit onder topambtenaren stimuleren

Topspin is een project van de Algemene Bestuursdienst (ABD) om de arbeidsmarkt voor ABD-managers te verbreden. Voorwaarde is dat de manager bereid is daadwerkelijk een stap buiten de Overheid te maken.

Het Team van TopSpin wilde creativiteit in het aanbod voor ABD-managers (maatwerk) en tips voor de departementsleidingen om meer sturing te geven op uitstroming. En: hoe houden we verbinding en energie in het team voor 2014?

De onderwerpen

Oogsten van successen van het afgelopen jaar en welke teamactiviteiten zijn er nodig voor het volgende jaar?
De sturingsvraag: welke concrete tips en acties kunnen we doen aan de departementsleidingen om de uitstroming te vergroten?
Maatwerkoplossingen voor ABD-managers: hoe kunnen we ons aanbod van activiteiten vergroten?
Resultaat was een model ‘ Wiel van de beweging’ met 6 domeinen waarbinnen een ruim aanbod met out-of-the-box ideeën om managers tot mobiliteit te bewegen. En het team ? Vol energie en transparant weer aan de slag.

Antoinette Middeldorp
Contact workshop