Voion

Voion – Samenwerken langs programmalijnen

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken.

Voion wil graag de samenwerking (verder) vorm te geven en kennis en ervaring uit wisselen over de projecten, onderzoeken en andere initiatieven die binnen het domein van de Programmalijnen van Voion plaatsvinden.

Doel van de middag was serieus kennismaken en uitwisselen van informatie tussen medewerkers van de bonden, de VO-raad, Onderwijscoöperatie en Voion zelf.  Door elkaar beter te leren kennen kan de samenwerking in de nabije toekomst een goede impuls krijgen.  De intentie was ook om hier concrete afspraken over te maken: hoe willen we samenwerken en wat spreken we daarover af? Zo denken we samen na over hoe meer van elkaars kennis en kunde gebruik kunnen maken.

In een energieke kennismaking ontmoetten de deelnemers binnen 30 minuten zes collega’s waarbij iedere ronde werd afgesloten met een vervolgafspraak, connectie op LinkedIn of een andere afspraak. Na de pitch van de programmalijntrekkers verdeelden de deelnemers zich over 4 verschillende posters om daar de eigen projecten te plotten en zo de raakvlakken tussen de verschillende projecten in kaart te brengen. Aan de Tafel van Samenwerking vonden open gesprekken plaats hoe de samenwerking tussen de partners gestimuleerd kon worden.

De visuele presentaties van de programmalijnen waren inspirerend en kleurrijk en gaf een goed overzicht van de gezamenlijke kennis en projecten van alle partijen.

Resultaat van de dag was een creatieve en inspirerende ontmoeting tussen de verschillende sociale partners en een overzicht van projecten en ideeën op de verschillende programmalijnen van Voion.

Co-facilitator: Nel Mostert (Facilitatordiva’s

De sessie werd gegeven bij Youmeet

Antoinette Middeldorp