SSC-ICT

SSC-ICT: starttraject samenwerking Finance & Control

Opdrachtgever SSC-ICT fusie

Het Shared Service Center ICT is binnen de Overheid de partner voor ICT en bedient zeven ministeries binnen de Rijksoverheid.

De afdeling Finance & Control heeft recentelijk een samenvoeging van twee afdelingen achter de rug. De afdeling bestaat uit 25 medewerkers die werken in 3 teams.

De samenvoeging van de afdelingen Den Haag en Zoetermeer is naar wens verlopen. Het Team van Finance & Control wilde een startmiddag om elkaar op een andere manier te leren kennen én een eerste verkenning om de kernwaarden van de afdeling naar boven te krijgen. En: hoe gaan we de oogst van deze middag vasthouden in de organisatie?

Een belangrijk gegeven was om elkaar echt dieper te leren kennen en te formuleren wat jouw toegevoegde waarde is voor de afdeling. Alle medewerkers hebben vooraf een ‘Handleiding Mij’ gemaakt. Deze leidraad met o.a. een beschrijving van je persoonlijke drive maar ook wat je in werk irriteert en hoe je reageert op stressvolle situaties zorgden voor een diepere en persoonlijke kennismaking. 

 Om het collectief geheugen zichtbaar te maken heeft het team belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen 4 jaar in een ‘Historielijn’ zichtbaar voor elkaar gemaakt. In kleinere groepen werd verkend wat belangrijk is om effectief en respectvol samen te werken. Tot slot zijn een 7 kernwaarden benoemd als basis om verder de missie van de afdeling vorm te geven.

Resultaat van de dag was een frisse en inspirerende ontmoeting tussen de teamleden en een versterking van de goede sfeer.

 

Antoinette Middeldorp
Faciliteren fusie in den haag