"Elk vraagstuk is uniek en vraagt om creatieve en energieke oplossingen"
Het teamsucces is zo groot als de verantwoordelijkheid die elk teamlid ervoor neemt – Antoinette Middeldorp

Teamontwikkeling: werkgeluk en tevreden klanten

Een groep collega’s die zich ontwikkelt en samen effectief functioneert, dat werkt heel erg fijn. Het geeft werkgeluk. En nog mooier: de klanten zien en merken dat. Zij zijn tevreden en hebben vertrouwen in jullie dienstverlening.

Grondige teamontwikkeling, blijvend succes

Ik geloof er in dat met de juiste coaching de teamleden zélf alles er uit (willen) halen wat er in zit. Dat geeft immers een ‘winnaarsgevoel’. Als je zelf in de praktijk van alledag aan de juiste knoppen kunt draaien, zijn veranderingen effectieveren blijvend.

 

Daarom kies je met mijn teamontwikkeltraject voor een grondige aanpak. 

Het concrete resultaat van jullie ontwikkel’reis’ is dat je team

 • meer plezier heeft op het werk;
 • zelf de doelen bepaalt en behaalt;
 • prettiger samenwerkt, met betere resultaten;
 • informatie waardevrij deelt en ontvangt;
 • elkaar en anderen duidelijker en effectiever aanspreekt;
 • signalen in de onderstroom zelf benoemt en onderzoekt.

Visie: je kunt alleen jezelf ontwikkelen

Teams ontwikkelen zichzelf. Ondersteuning helpt hierbij, maar de feitelijke ontwikkeling gebeurt door de leden van het team, in het team.

 

Belangrijk is dat het team, en elk teamlid in zijn/haar eigen rol, zelf verantwoordelijkheid neemt voor deze ontwikkeling. Alleen dan zorgt het voor effectieve, blijvende verandering.

Ik ondersteun, coach en leer de nodige vaardigheden aan.

Meer weten over mijn aanpak bij jullie teamtraject? Lees hieronder verder.

 • de resultaten en uitgangspunten van teamontwikkeling 
 • de concrete stappen in het ontwikkeltraject


Elk team is anders, want het bestaat uit unieke mensen met hun eigen talenten, ervaring en karakters. Ik bied altijd maatwerk. In overleg komen we samen tot het meest passende manier om positieve beweging in jullie team te krijgen.  Lees ook over de succesvolle methode Insights Discovery.

Met mijn jarenlange ervaring help ik jullie graag verder met echt maatwerk in teamontwikkeling. Mail of bel me, of stuur een WhatsApp voor een afspraak.

Antoinette Middeldorp

quote

StrackHet Buitenhuisgemaakt op :11-12-07

Resultaten en uitgangspunten van teamontwikkeltraject

Het resultaat dat je kunt verwachten is

 • dat in het team weer een open communicatie op gang komt;
 • dat in het team onderliggende patronen zichtbaar en doorbroken worden;
 • duurzame verbetering van onderlinge samenwerking en teamprestatie;
 • meer werkplezier en werkgeluk.

Om bovenstaande resultaten te bereiken, werken we aan:

·      Open houding en nieuw gedrag
Ieder mens is uniek en leert anders en dus elk team ook. De echte ontwikkeling en inzichten ontstaan door te werken in het hier en nu. Wat tijdens de bijeenkomst gebeurt is vaak wat ook op de werkvloer plaatsvindt. Dit maakt de knelpunten zichtbaar en bespreekbaar.

Ik ondersteun het team door op een veilige manier bespreekbaar te maken wat voorheen niet zichtbaar of bespreekbaar was. Erkenning van wat er is, maakt het mogelijk om samen te kijken naar de interactie, daarop te reflecteren en direct te oefenen met nieuw gedrag.

Het team leert zelf belemmerende gedragingen te herkennen en doorbreken, door te leren schakelen tussen de inhoud (wat/taak) en het proces (hoe/gedrag).

·      Samenwerking
Samenwerking is noodzakelijk omdat je alleen het doel niet kan bereiken of omdat samenwerking zorgt voor betere resultaten. In mijn teamcoaching gebruik ik een scan: TeamQ. Samenwerking is een belangrijk onderdeel  van vier Teamdimensies: Bestaansrecht, Inrichting, Dynamiek en Omgeving. Deze zijn bepalend voor succesvolle teams en daarmee voor tevreden klanten.

·      Communicatie
Ook communicatie is een belangrijk onderdeel voor succesvolle teams. We denken vaak dat onze boodschap toch wel duidelijk is. Echter, in praktijk ontstaat vaak veel ruis op de lijn.

Concrete stappen in het teamcontwikkeltraject

Een traject kent (op hoofdlijnen) een aantal fases:

 1. Invullen teamscan – TeamQ – door medewerkers

TeamQ geeft je inzicht in de sterke en te ontwikkelen kanten van jouw team. Het geeft je een scherpe analyse van wat je team nodig heeft. 

 

 1. Interviews met alle teamleden

Doel hiervan is naast kennismaking, van de teamleden te horen hoe zij tegen het traject aankijken, welke verbeterpunten zij zien voor het team, wat hun wensen en verwachtingen zijn en vragen te beantwoorden betreffende het traject.

Alles wat we bespreken blijft tussen hen en mij en is vertrouwelijk. Op basis van de intakes maak ik een FA (Functionele Analyse) met een aantal observaties.

 

 1. Teamanalyse

Op basis van de teamscan en de individuele interviews ontstaat een concreet beeld van

De knelpunten in het team, wat goed gaat en wat beter kan. Ook komen de behoeften en verwachtingen goed naar voren. Dit vormt de startsituatie voor de rest van het traject.

 

 1. Kick-off teamsessie

In een dag faciliteer ik de groep om vanuit de huidige situatie gezamenlijk de doelen te formuleren die ze in het traject willen behalen en waar ze zich aan committeren. Het team kan zich alleen ontwikkelen wanneer het zelf verantwoordelijkheid neemt en de wil heeft om te veranderen.

Het team gaat proactief aan de slag met wat er op dat moment speelt en belangrijk is. Ondertussen observeer ik het proces, intervenieer waar nodig en maak mensen bewust van gedrag. Wat draagt bij en wat doet afbreuk aan de kracht van het team? Ik faciliteer het leerproces.

Thema’s die we in deze eerste bijeenkomst verkennen: veiligheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, de kwaliteit van aanwezigheid, communicatie en verbondenheid.

 

 1. 4 opeenvolgende teamsessies

Wanneer het team kiest voor een teamcoachingtraject, omvat dit een serie van vier bijeenkomsten van een dagdeel. Thema’s die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn:

 • Hoe halen we onze resultaten?
 • Wat speelt er op dit moment in ons team?
 • Hoe willen we samenwerken?
 • Welke verschillende rollen zijn er en hoe verdelen we die?
 • Hoe borgen we de continuïteit tijdens afwezigheid?
 • Hoe spreken we elkaar aan?

 

 1. Evaluatie

Maximaal 2 maanden na het traject evalueren we persoonlijk en schriftelijk met het team: wat heeft  het teamontwikkeltraject opgeleverd en hoe borgen en monitoren we als team het geleerde.

Borging: blijvende verbetering

Teams ontwikkelen zich in de praktijk. Daarom is het belangrijk dat teamleden hun ervaringen van de sessies kunnen vertalen naar de praktijk van alledag. Dat versterken we op drie manieren:

 

 1. We benaderen de sessies als gewoon onderdeel en onderwerp van het dagelijks werk. Teamontwikkeling benaderen we als continue proces met af en toe een versnelling of intensivering.
 2. We veranderen in het hier en nu. We voorkomen dat teamleden met goede voornemens naar huis gaan en vervolgens verzanden in de praktijk van alle dag. In plaats daarvan werken we met stapsgewijze veranderingen die direct worden toegepast tijdens de sessies. Interventies in het moment zelf maken het mogelijk om het gedrag direct aan te passen en een eerste ervaring op te doen met gedrag dat werkt. Dat maakt het gemakkelijker om die positieve verandering ook daar buiten toe te passen.
 3. We geven een aanbod van een paar eenvoudige ‘doe-het-zelf’-instrumenten die de teamleden ook in de toekomst kunnen toepassen. Bijvoorbeeld tijdens de teammeetings.
Faciliteren fusie in den haag