06 - 426 548 18

    

Green energy

Overzicht

Green energy

MGT POWER:  verdiepingsdag voor innovatieve vliegtuig engineers 

Dit bedrijf ontwikkelt met haar technologie een goedkope en toegankelijke vorm van windenergie. Het managementteam bestaat uit 6 leden: two Directors, Head Product Developer, Head of Engineers, Head Operations Testfield en Head Business Development. Verder werken er in het bedrijf 32 hoogopgeleide medewerkers met 14 nationaliteiten.

Het bedrijf is in de volgende fase van productontwikkeling gekomen en het Managementteam wilde – naast inhoudelijke onderwerpen – ook de persoonlijke kwaliteiten in kaart brengen.

De onderwerpen

  • Organisatie: missie, strategische uitgangspunten, hoofddoelen tot 2016;
  • Team: welke kwaliteiten hebben we met elkaar in het team en is dit goed in lijn met de komende ontwikkelingen van ons bedrijf?
  • Individu: diverse thema’s met elkaar bespreken en een overzicht van individuele vragen en onderwerpen.

Resultaat was een verheldering op de inhoudelijke onderwerpen en een bijzonder en ontwapend teamgesprek in de middag.