06 - 426 548 18

    

TreeHouse Collective

Overzicht

TreeHouse Collective

GPS verkenning voor een collectief van ondernemers in de HR

TreeHouse Collective (THC) is een startend collectief van zelfstandige professionals in het domein van HR diensten voor in- door- en uitstroom. Kern van de dienstverlening is het in een collectief aanbieden van diensten om ‘People in position’ binnen organisaties te krijgen. Dit door het bundelen van afzonderlijke expertise in een netwerkorganisaties om effectief en efficiënt naar de markt te kunnen opereren.

De initiatiefnemers van het collectief wilden een visiedocument interactief met de partners van TCH doorwerken. De vraag was: hoe kunnen we op 5 thema’s met elkaar in gesprek en komen tot een aantal projecten?  Een ander belangrijk doel van de middag was eigenaarschap en verbinding creëren.

De vijf thema’s voor de GPS verkenning:

 • Wat is onze dienstverlening
 • Hoe profileren wij het collectief op de markt
 • Wat is het verdienmodel
 • Welke Kwaliteiten en kennis hebben we in huis
 • Wat zijn je drijfveren

Aanpak

Voor dit vraagstuk is de GPS-brainstormkit ingezet. Deze gestructureerde methode maakt het mogelijk om met een groep van 12 tot 15 personen te brainstormen. In een paar uur kom je tot meer dan 120 ideeën en destilleer je daaruit een aantal uitgewerkte projecten waarmee je aan de slag kunt.

De resultaten

 • Meer dan 120 ideeën op de vijf thema’s
 • Een aantal wezenlijke vragen over de vorm van het collectief besproken
 • Verbinding op inhoud van THC
 • Nadere kennismaking en plezier door een aantal spelvormen (tekenen van een teamfoto, teamwedstrijd ‘waste paper basket’)
 • De organisatie vorm vraag op tafel: welke collectief vormen zijn er mogelijk, hoe verhoudt zich dat tot mijn eigen bedrijf?
 • Het uitwerken tot projecten was in deze fase nog te vroeg en is verschoven naar een volgende bijeenkomst

Een mooi resultaat van de dag was de waardering voor de aanpak en een geïnspireerde groep ondernemers die in alle energie en in alle openheid aan de slag gingen.

Opdrachtgever : TreeHouse collective

Peter Smit, Marion van Miezenbeek, Inge Speelman-Tjoeng