06 - 426 548 18

    

Paleis het Loo

Overzicht

Paleis het Loo

Paleis het Loo is een toonaangevend museum waarin het heden en het verleden met elkaar verbonden worden. Het museum is een publieksgericht samenspel van paleis, tuinen en museum, waar met passie de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau en zijn wooncultuur op aansprekende wijze wordt getoond.

In de periode 2013 – 2016 wil de organisatie doorgroeien naar een project gestuurde organisatie waarin de medewerker geoutilleerd wordt om mee te kunnen gaan bij de nieuwe manier van werken.

Antoinette faciliteert werd gevraagd om twee inspirerende bijeenkomsten te organiseren met als doel medewerkers in beweging krijgen en eigenaarschap op de nieuwe manier van werken te stimuleren.

Verkenning Projectmatig werken

In deze bijeenkomst werd verkend wat projectmatig werken (PMW) is en wat heb voor jou als medewerker betekent. De workshop vond plaats in de timmerschuur waardoor praktijk en theorie dicht bij elkaar werden gebracht. Met behulp van cases uit de eigen praktijk (de Grace Kelly tentoonstelling) werden de projectfases helder uiteengezet en werkten de deelnemers in groepen een aantal projecten uit.

Hoe werken projecten in de praktijk?

Deze bijeenkomst was een combinatie van leren (theorie van PMW) en praktisch oefenen (feedback geven en ontvangen). Een van de doelen was ook om tot een ‘briefje in de kontzak’ te komen, eens soort checklist met 7 punten voor projectmatig werken.  In samenwerking met de projectleider Marieke Berendsen werd de theorie direct gekoppeld aan de werkwijze van PMW, waardoor medewerkers antwoord kregen op de vragen uit hun eigen ervaringen.

Resultaten

  • Bewustwording van de eigen rol en verantwoordelijkheid in projectmatig werken (PWM)
  • Kennis en theorie over projectmatig werken
  • Kennis en bewustwording over hoe PMW binnen de organisatie (Paleis het Loo) wordt ingezet: teamsamenstelling, opzet project
  • een checklist van maximaal 7 punten voor PMW in de praktijk

Opdrachtgever : Pien Harms  

Zakelijk adjunct-directeur