06 - 426 548 18

    

Gemeente Westland

Overzicht

Gemeente Westland

Integraal werken

De Afdeling Bedrijfsvoering, Advies en Services van de Gemeente Westland wil dit jaar Integraal werken invoeren en gaat daarvoor een Themamiddag Integraal Werken organiseren in het najaar van 2014. Het programma moet een uitdagend, prikkelend en inspirerend karakter krijgen. Deze workshop moet een programma en plan van aanpak voor de Themamiddag opleveren.

De vraag
Het AT team van BAS trekt zich 2 dagen terug op de hei om een programma te maken dat medewerkers inspireert om de visie op integraal werken in de praktijk uit te voeren. In het programma staan de kernkwaliteiten en kernwaarden uit het jaarplan centraal. Dit is praktisch en logisch op papier, maar hoe communiceer je dit zodanig dat de medewerkers er ook naar gaan denken en handelen? Hoe zet je de definitie van Integraal werken om naar de praktijk? En: Delen we als teamleiders wel dezelfde visie?

De aanpak
Een van de uitgangspunten voor deze workshop was te reflecteren op de eigen kernkwaliteiten om tot een succesvol programma voor de Themamiddag te komen. Teamleiders vervullen immers voorbeeldrollen voor hun medewerkers. Dat betekent ook dat je als teamlid onderling kleur moet bekennen over je denkbeelden, waar je kwaliteiten wel en vooral ook niet liggen. Niet makkelijk, maar wel noodzakelijk….

Er is hard gewerkt: casuïstiek over integraal werken kwam op tafel, er werd een ‘contract’ getekend om in elke klantvraag alle bedrijfsvoering aspecten mee te nemen en in de middag creëerden de teamleden klinkende voorstellen voor de Themamiddag Integraal Werken, zoals ‘De Parade’ en ‘Speeddate 3.0’. De niet presenterende teams stelden als ‘Adviesbureau’ kritische vragen over deze voorstellenwaardoor de inhoud scherpte en diepte kreeg.

Aan het eind van de middag lag er een concreet actieplan voor budget, planning, logistiek, programma invulling en communicatie.

Reacties van de deelnemers: creativiteit geprikkeld, veel energie, we hebben de opzet van de Thema middag, inspiratie en nieuwe kanten van mijn collega’s leren kennen

Opdrachtgever: Bianca Rook  (‘doel bereikt!’)

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering, advies en services at Gemeente Westland

i.s.m. Nel Mostert (www.MCCIM.nl)