06 - 426 548 18

    

Inspectie SZW

Overzicht

Inspectie SZW

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent 5 directies. Een van de directies is de directie Arbeidsmarktfraude. Zij houdt toezicht op de naleving van diverse wetten, waaronder de wet Arbeid vreemdelingen en de Wet minimum loon . De afdeling Onderzoek & Analyse van de directie Analyse, Programmering en Signalering ondersteunt hen in het kader van het risico gestuurd werken en bestaat uit analisten en onderzoekers.

Het team O&A wilde in één dag een project startup om de optimale ondersteuning aan de directie Arbeidsmarktfraude voor 2015 in kaart te brengen.

Eindresultaat in dit project zijn een tweetal producten: hoe managen we de verwachtingen van onze klant en hoe zorgen we dat alle onderzoekers en analisten op uniforme wijze werken (leidraad) ?

De resultaten van de project start up werden als volgt gedefinieerd:

  1. Maken van een Plan van Aanpak voor 3 maanden;
  2. Een gedeeld beeld van de projectleden over de doelstelling van het Project;
  3. Stakeholderanalyse en belangen in kaart gebracht;
  4. De producten op hoofdlijnen uitgewerkt;
  5. Helderheid over de rollen en verantwoordelijkheden;
  6. Fasering en planning op hoofdlijnen en
  7. De overall risico’s benoemd.

Het team heeft in hoog tempo alle projectstappen energiek en in goede samenwerking doorlopen. Alle resultaten en afspraken zijn direct vastgelegd in het projectdocument. Samen met de foto’s was het Projectplan in grote lijnen klaar.

Opdrachtgever : Peter Plooij

Projectleider O&A ondersteuning AMF 2015