06 - 426 548 18

    

ICT Rijk

Overzicht

ICT Rijk

De directie Informatiseringsbeleid Rijk is binnen BZK verantwoordelijk voor het Informatisering beleid van de Rijksoverheid. Beleid, Regie en Uitvoering zijn de drie partijen om het informatiseringsbeleid tot stand te brengen.

Zes thema’s werden gedeeld om de deelnemers langs de  inhoudelijk lijn met elkaar te verbinden. De ‘Wall of Expectations’ met opvolgend ‘meet and greet’ moment resulteerden in meer begrip en inzicht in de verschillende ICT domeinen.

Na de uitreiking van een Award voor de I-verbinder van het jaar en de opening van een Rijksbrede webshop voor alle medewerkers binnen de Rijksdienst warmden de deelnemers zich op om prangende vragen te stellen aan de directeuren door de werkvorm van ‘open vraag – eerlijk antwoord’.

In twee rondes van korte intensieve kennis workshops deelden collega’s de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Resultaat: inspiratie, energie en inzicht in elkaars werelden in het domein van de Rijks ICT.

Opdrachtgever : Maarten Hillenaar

voormalig Directeur Informatisering Rijk (CIO Rijk)