06 - 426 548 18

    

Diakonessenziekenhuis Utrecht

Overzicht

Diakonessenziekenhuis Utrecht

Het Diakonessenhuis is een vooruitstrevend opleidingsziekenhuis. Ruim 2800 medewerkers en 177 specialisten stellen de patiënt centraal in de zorg die zij verlenen. Ze werken verdeeld over drie locaties:Utrecht, Zeist en Doorn

In 2014 is er een organisatiebreed medewerker onderzoek op verschillende thema’s  zoals cultuur, strategiebewustzijn, werkdruk en gedrag uitgevoerd.

Het delen van de resultaten, de dialoog, betrokkenheid creëren, eerlijkheid en openheid vormden de rode draad tijdens de bijeenkomst, die specifiek voor de  42 Teamhoofden was georganiseerd in bijzijn van de Managers Zorg en Bedrijfsvoering. Dit leidde tot een programma waarin het gesprek en commitment op thema’s  en acties centraal stonden. De innovatieve werkvorm ‘World Café ‘is ingezet om een levendige dialoog op te zetten tussen de betrokkenen over de onderwerpen die er echt toe doen. Ook werd er veel gelachen tijdens de ‘mensenbingo’ en de krachtmeting in het maken van een ‘psychologisch contract’ op het parkeerterrein.

De opbrengst van het World Café was actie en wensenlijst om de organisatie op de onderwerpen cultuur en samenwerking nog verder te stimuleren. Iedere groep maakte een pitch die ze presenteerden in de ‘Pauw-zonder-Witteman show’.

Wat is er bereikt?

  1. Terugkoppeling resultaten medewerker onderzoek toegespitst op de input die de teamhoofden zelf hebben gegeven;
  2. Uitwisseling tussen de deelnemers op de belangrijkste thema’s;
  3. Dialoog tussen Managers Z&B en teamhoofden: aandacht, delen wat er speelt en wederzijds begrip op thema’s en voor de persoon;
  4.  Commitment op afspraken en acties voor laatste Q2014 en 2015 om een zichtbaar en/of voelbaar verschil te maken.

Na de bijeenkomst is er een werkgroep geformeerd die met de opbrengst van de dag aan de slag gaat.

Opdrachtgever : Jolien Hellendoorn

Hoofd Personeel en organisatie a.i.