06 - 426 548 18

    

ABD TopSpin

Overzicht

ABD TopSpin

Mobiliteit onder topambtenaren stimuleren

Topspin is een project van de Algemene Bestuursdienst (ABD) om de arbeidsmarkt voor ABD-managers te verbreden. Voorwaarde is dat de manager bereid is daadwerkelijk een stap buiten de Overheid te maken.

Het Team van TopSpin wilde creativiteit in het aanbod voor ABD-managers (maatwerk) en tips voor de departementsleidingen om meer sturing te geven op uitstroming.  En: hoe houden we verbinding en energie in het team voor 2014?

De onderwerpen

  • Oogsten van successen van het afgelopen jaar en welke teamactiviteiten zijn er nodig voor het volgende jaar?
  • De sturingsvraag: welke concrete tips en acties kunnen we doen aan de departementsleidingen om de uitstroming te vergroten?
  • Maatwerkoplossingen voor ABD-managers: hoe kunnen we ons aanbod van activiteiten vergroten?

Resultaat was een model ‘ Wiel van de beweging’  met 6 domeinen waarbinnen een ruim aanbod met out-of-the-box ideeën om managers tot mobiliteit te bewegen. En het team ? Vol energie en transparant weer aan de slag.

Opdrachtgever : Barbara Zeeman
Programma manager ABD TopSpin