06 - 426 548 18

    

Procesbegeleiding Interactieve pop-ups op de MBO City 2015

Overzicht

Procesbegeleiding Interactieve pop-ups op de MBO City 2015

klik hier voor video

MBO City is een evenement voor iedereen die het middelbaar beroepsonderwijs een warm hart toedraagt. Het is inmiddels een vaste waarde voor de doelgroep, die varieert van docenten en afdelingsmanagers tot praktijkopleiders. MBO City wordt in opdracht van het ministerie van OCW, SBB, MBO Raad en MBO in Bedrijf georganiseerd door de MBO Academie. Hèt evenement waar onderwijsprofessionals worden geïnspireerd en gemotiveerd met sprekers uit de wetenschap, het bedrijfsleven en onderwijs.

Modereren Pop-up presentaties
In de programmering was er behoefte aan korte, interactieve workshops voor kleinere groepen deelnemers. In deze zogeheten pop-up presentaties kon je met professionals van gedachten wisselen over onderwijskundige zaken, zoals de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur in 2016. Als deelnemer kreeg je informatie, advies en goede voorbeelden aangereikt. Kennisdeling staat hier centraal.

Iedere pop-up  bestond uit 15 min presentatie en 15 minuten interactie met de deelnemers. Om interactie en verbinding te krijgen werkten de deelnemers in duo’s. Met hulp van de onderstaande werkvormen was er veel dynamiek en werd het speels:

  1. schrijf je vraag op e een gekleurd A4 – vouw een vliegtuig en gooi dit naar de spreker ;
  2. vraag op ballon schrijven – at random pakken – vraag beantwoord naar tevredenheid dan doorprikken;
  3. vragen in groepjes van drie – formeren door kleuren – adviesbureau vorm;
  4. wel in duo’s  – vier groepen maken – keuze op kleur – ik zie /ik voel / ik denk / ik hoor – perspectief vraag stellen;
  5. metafoor hoeden van Bono (rode vraag – gele vraag etc;)
  6. per drietal vraag duidelijk uitschrijven en op de vloer leggen – presentator mag zelf antwoorden.

 Opbrengst

  • Door het hoge tempo werden mensen uitgenodigd om zeer actief te zijn;
  • Door in duo’s te werken garandeer je betrokkenheid en een kort transfer moment;
  • Door te kiezen voor verschillende vormen wordt het voor de spreker ook leuk om de antwoorden te geven, kort maar krachtig.

Opdrachtgever: Rini Romme (MBO Raad)