06 - 426 548 18

    

Faciliteren


Wat een facilitator doet en de toegevoegde waarde voor de klant


Een procesbegeleider – facilitator, moderator, richt zich op het proces.Hij of zij heeft geen enkel belang bij een bepaald resultaat, behalve het bereiken van uitvoerbare afspraken en resultaten. Daardoor kan de klant of eigenaar van de meeting gewoon meedoen. Verder zorgt de facilitator voor een goede, constructieve sfeer, waarbij  iedereen aan bod komt en er resultaten geboekt worden.

VORMEN VAN FACILITEREN

Afhankelijk van de vraag duurt de workshop een paar uur, een halve of hele dag of meerdere dagen. De variatie in vorm is groot: brainstormsessies, een kick-off bijeenkomst, een evaluatie van een project, strategiesessies, teamdagen, Large Scale Interventions en heidagen voor managementteams. Maar ook voor het doorbreken van impasses of het zetten van inhoudelijke stappen. Voorbeelden zijn te vinden in Portfolio.