06 - 426 548 18

    

Werkwijze


werkwijze1 werkwijze2 werkwijze3 werkwijze4 werkwijze5

1. Intakegesprek

Doel van het intakegesprek is in de eerste plaats om als facilitator kennis te maken met de opdrachtgever. In tweede instantie wil ik scherp krijgen wat de opdrachtgever met de workshop wilt bereiken en waarom hij verwacht een workshop als werkvorm nodig te hebben. Op grond hiervan kan ik het beste advies geven hoe de workshop vorm gegeven dient te worden qua programma en agenda, wie daarbij aanwezig kunnen zijn en in hoeverre er extra inspiratie nodig is (locatie, additionele teambuilding activiteiten of technische hulpmiddelen bij werkvormen).

Resultaat van het intakegesprek is een concreet voorstel, op grond waarvan de klant kan besluiten de  workshop door mij te laten faciliteren.

2. De voorbereiding

Doel van de voorbereiding is om samen met de opdrachtgever de agenda van de workshop te maken en de deelnemers voor te bereiden op hun deelname. Zij zijn immers de kennisdragers en staan voor de uitdaging om bij te dragen aan het resultaat van de workshop. Deelnemers voorbereiden op wat je van ze verwacht creëert betrokkenheid en draagt bij aan het eindresultaat.

  • Wat is het beoogde resultaat van de workshop?
  • Zijn de beoogde deelnemers beschikbaar en voldoende gekwalificeerd om hun rol en taak in de workshop uit te voeren?
  • Welke data, welke locatie(s), welke input hebben we nodig?
  • Welke output gaan we realiseren en hoe gaan we het resultaat van de workshop vastleggen en gebruiken in de organisatie?

Resultaat van de voorbereiding is een concreet draaiboek voor de opdrachtgever en voor mijzelf.

3. De uitvoering

Doel van de uitvoering is dat de facilitator de deelnemers aan de workshop door de agenda leidt, naar het beoogde resultaat. De facilitator kent de deelnemers, heeft een agenda opgesteld en hij heeft de locatie en middelen ter beschikking om het beoogde resultaat te realiseren. Vanzelfsprekend is de facilitator in staat om ongeacht de voorbereiding om te gaan met veranderingen en in het moment te interveniëren, als dat nodig mocht zijn, om toch het eindresultaat met de groep deelnemers te bereiken.

Resultaat van de uitvoering is een succesvolle workshop en de beoogde resultaten (of een ander door de groep geaccordeerd resultaat).

4. De uitwerking

Doel van de uitwerking is dat alle (beoogde) resultaten van de workshop direct bruikbaar zijn. Hieronder verstaan we het beoogde doelresultaat van de workshop, maar ook nevenresultaten zoals een lijst met “open actiepunten”.

Uitwerking van de resultaten wordt vooraf ingepland en vindt zo snel mogelijk plaats na uitvoering van de workshop.
Resultaat van de uitwerking is dat de opdrachtgever direct aan de slag kan om de beoogde doelen te realiseren.

5. De evaluatie

Doel van de evaluatie is om samen met de opdrachtgever de workshop te evalueren. Wat ging goed en welke concrete verbeter- en/of aandachtspunten moeten verder worden opgepakt. In hoeverre wordt het resultaat voldoende gedragen? Welke onderliggende emoties spelen een rol in de groep, die door de workshop naar “boven” zijn gekomen?

Resultaat van de evaluatie is een goed beeld hoe het vervolg op de workshop en/of een volgende workshop over hetzelfde onderwerp en/of met dezelfde groep succesvol kan worden opgepakt.